Pekka Kaksosen (Itä-Suomen Yliopisto) opinnäytetyö: Omakotitalojen ilmanvaihdon kunto, huolto ja vaikutus sisäilmaan

Tutkimuksessa mitattiin sisäilman laatua ennen ja jälkeen ilmanvaihdon puhdistuksen. Sisäilmasta mitattiin lämpötila (°C), ilman suhteellinen kosteus (Rh), hiilidioksidipitoisuus (CO2) ja paine-erot (Pa) sisä- ja ulkoilman välillä. Kyselyn perusteella selvitettiin asukkaiden omatoimista aktiivisuutta esimerkiksi ilmastointikoneen suodattimien vaihdossa. Tulokset osoittivat asukkaiden puutteellisen tietämyksen ilmanvaihdon käytön ja huollon suhteen.

Lue koko opinnäytetyö

Valikko