IV-kanavien puhdistus – aikaväli ja huomioon otettavat tekijät

Kuinka usein IV-kanavat tulee puhdistaa?

Laitevalmistajat, Hengitysliitto ja sisäministeriö suosittelevat puhdistusväliksi 5 vuotta. Puhdistuksen tarpeeseen vaikuttaa toki moni asia, kuten suodattimien vaihtoväli (suositus vähintään 2 krt/vuosi), siite- ja/tai katupölyn yms. määrä sekä kanaviston rakenne (ahdas, mutkainen). Myös vanha “kurttuputkikanavisto” kerää enemmän likaa. Lisäksi esimerkiksi kuivauskaappi/-rumpu, tai ihan vain pyykkien kuivaus sisällä lisää pölyn kertymistä kanavistoon/koneeseen.

Kanaviston puhdistamisen ohella on tärkeää huolehtia ilmamäärien pysymisestä suunnitelluissa arvoissa. Pölyä kertyy etenkin poistokanavaan, jolloin poistoilman määrä pienenee. Seurauksena on talon painesuhteen muuttuminen ylipaineiseksi. Tämä puolestaan johtaa sisäilman kosteuden päätymiseen talon rakenteisiin. Mittaus ja tarvittaessa säätö tulee suorittaa aina puhdistuksen jälkeen, kun kanavisto on puhdas, suodattimet uusittu ja itse ilmanvaihtokoneen toiminta tarkistettu ja tarvittaessa säädetty.

Sopiva aikaväli IV-kanavien puhdistukseen ei ole kiveen hakattu

Suosituksia tärkeämpää onkin seurata oman järjestelmän toimivuutta. Kun likaa alkaa kertyä venttiileihin, kanavistoon, koneeseen, tai sisäilmassa havaitaan muutoksia, on aika kutsua ammattilainen paikalle puhdistamaan ja säätämään järjestelmä. Tällaisessa tapauksessa voit kääntyä meidän puoleemme turvallisin mielin. Ota siis yhteyttä ja kysy lisää!

Soita ilmanvaihdon ammattilaisille: 020 7495 495

Valikko