IV-kanavien puhdistus – paljonko hinta?

Miten IV-kanavien puhdistuksen hinta määräytyy?

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen ja mittauksen ja/tai säädön hinta vaihtelee järjestelmän ja kiinteistön koon mukaan. Lisäksi puhdistuksessa, mittauksessa ja säädössä käytettävät menetelmät/työvälineet vaikuttavat hintoihin.

Edullisin järjestelmä on ns. painovoimaisesti toimiva, jossa on yleensä muutamia kanavia sekä liesituulettimen rasvakanava. Mittausta/säätöä ei painovoimaisessa voi tai edes kannata suorittaa, koska käytössä ei ole minkäänlaista konetta ilmaa liikuttamassa. Hintaluokka kohteesta riippuen alkaen n. 300 euroa. Seuraavaksi edullisin järjestelmä on koneellinen poistojärjestelmä (esim. huippuimuri-, kanavapuhallin- ja talotuuletinjärjestelmät), jossa on poistokanavisto ja poistokone sekä liesituulettimen rasvakanava. Koneellisessa poistojärjestelmässä ilmamäärät on suositeltavaa säätää puhdistuksen yhteydessä. Hintaluokka kohteesta riippuen alkaen n. 400 euroa.

IV-kanavien puhdistus ja järjestelmän säätö on hintansa väärti

Yleisin järjestelmä on lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen tulo- ja poistojärjestemä, joka sisältää liesituulettimen rasvakanavan lisäksi raitisilma-, tuloilma-, poistoilma- ja jäteilmakanaviston. Tärkeää on myös itse ilmanvaihtokoneen huolto, puhdistus, suodattimien uusiminen sekä toimintojen testaus. Myös tulo- ja raitisilmakanaviston desinfiointi puhdistuksen jälkeen on erittäin suositeltava toimenpide huoltopuhdistuksen yhteydessä. Koneellisen tulo- ja poistojärjestelmän mittaus ja säätö tavoiteltuihin arvoihin on niin ikään erittäin tärkeää. Koko järjestelmän ja sitä kautta talon sekä talossa asuvien ihmisten terveys ja toimivuus on riippuvainen toimivasta ja oikein säädetystä ilmanvaihdosta. Hintaluokka kohteesta riippuen alkaen n. 500 euroa.

Harvinaisempi, mutta varsinkin 1980–1990-luvulla suosittu järjestelmä on ilmalämmitys. Tässä järjestelmässä ilmanvaihtokoneella hoidetaan myös talon lämmitys. Työnä ilmalämmityksen huoltopuhdistus on muutoin lähes vastaava kuin koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä, mutta lisähaastetta tuo monimutkaisempi kone, joskus hankalammin puhdistettava tuloilmakanavisto, sekä varsinkin ilmamäärien mittaus ja säätö. Mittauksessa/säädössä on osattava ottaa huomioon kiertoilman määrä suhteessa tulo- ja poistoilmaan tasapainotusta säädettäessä. Tämä taas ei ihan yksinkertaisimmilla mittareilla ja menetelmillä onnistu. Hintaluokka kohteesta riippuen alkaen n. 600 euroa.

On kuitenkin hyvä muistaa, että IV-kanavien ja -järjestelmien puhdistukseen käytetty raha on sijoitus paremman sisäilman ja siten myös paremman terveyden kannalta. Ota meihin yhteyttä ja kerro lisää kohteestasi, annamme mielellämme tarkemman hinta-arvion puhdistuksesta!

Soita ilmanvaihdon ammattilaisille: 020 7495 495

Valikko